Fotos og tegninger

photo cards and packaging

Vores serier består af billeder og/eller tegninger, der sætter fokus på et bestemt emne, tema eller proces. Der skabes et fælles udgangspunkt at samtale ud fra, som appellerer til temadrøftelser og som kan gøre møderne sjovere.

Fotos af Knud-Erik.

Facilitering

Hos Visual Thinking arbejder vi primært med at lege dialogen frem gennem visuelle udtryk og artefakter. Vi anvender konkrete værktøjer, som efterfølgende kan bruges sammen med fx. eleverne i klassen, sammen med en personalegruppe eller i andre situationer.

Visual Thinking udvikler undervisningsmateriale, hjemmesider og faciliteringsværktøjer. Vi arbejder med indretning af læringsmiljøer og grafiske udtryk, der understøtter en skolen eller virksomheds værdigrundlag.

Vi faciliterer forskellige former for workshop med en innovationdidaktisk tilgang, så deltagernes idéer og kompetencer bliver drivkraften.

Hvordan bruger du billederne?

vt-quote-open Visual Thinking er et stærkt redskab, som jeg bruger i mine Talte Tanker workshops. Billederne styrker reflektionsevnen, gøre samtalerne rigere og åbner et vindue i mine deltagers tanker, som de ikke var klare over eksisterede. Workshoppen bliver forvandlet til en kreativ og faglig legestue med billederne og den skrevne tekst i fokus. vt-quote-close

Mazen Ismail

Mazen Ismail

Basis serie

En serie af billeder, der umiddelbart ikke har nogen indbyrdes sammenhæng, men som hver især vækker vores sanser og får os til at tænke ud ad boksen. Fotos af Knud-Erik Christensen.

Serie om Danmark

Danmark og dansk kultur i billeder. De er hver især symboler eller udtryk for det, vi betegner som værende dansk.

Serie med døre, vinduer, lamper og klokker

Fotografier, der zoomer ind på detaljerne i bybilledet.Eksempelvis døren, som vi blot træder ind ad, måske uden at lægge mærke til dens smukke facade.

Når livet er svært

Når livet er svært

Undren

Billeder, der vækker nysgerrigeden og som får os til at stille spørgsmål, der udfordrer vores tankegang og kreativitet.

Metaforer

En serie, der sætter billeder på de ord, der skaber associationer og trækker paralleller.

Procestegninger

Kreative værktøjer, som vi anvender, når vi faciliterer forskellige processer eller projekter.

Plakater

Motiver, der leger med vores fantasi.

Årstider

Efterår i Danmark

Årstider

Forår i Danmark

Årstider

Sommer i Danmark

Årstider

Vinter i Danmark