Vi ved, at billeder kan sige mere end tusind ord. Gennem billeder eller visuelt materiale skaber vi associationer til det, vi ikke kan altid kan finde ord for. Samtidig pirrer billeder til det kreative element i vores bevidsthed ved at vække vores sanser og nysgerrighed, og billeder kan bruges som metaforer eller symboler for noget, der det kan være svært at beskrive med ord alene.

Læs artikel