Vækker sanser

Billeder skaber fortællinger, der vækker vores sanser, pirrer nysgerrigheden og appellerer til det kreative element.

Ændrer tankegange

Billeder kan bringe os andre steder hen, skabe et univers, der løfter os ud af vante tankegange, og kan gøre det talte og skrevne ord stærkere.

Skaber associationer

De kan få os til at undres, til at reflektere og til at tænke på noget, der minder os om livets mangfoldighed.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi giver inspiration til at bruge billeder og procestegninger i uddannelses- og dialogbaserede processer.
Vi hjælper dig med at få det bedste ud af dine elever, studerende, medarbejdere eller kolleger ved at tilskynde til at tænke på kanten af boksen, bruge fantasien og kreativiteten.

Alle materialer er ideelle at bruge som faciliteringsværktøjer, når du laver workshops, holder møder eller bare har brug for at gøre noget andet, end det du plejer.

Vores basis fotoserie består af 100 billedkort , der repræsenterer en bredde af varierende motiver, der ikke umiddelbart har nogen indbyrdes sammenhæng eller forbindelser.

Nysgerrig, så kontakt os

Det er skønt at arbejde med billeder og metaforer i undervisningen, fordi de kan noget andet og mere end ord. Billederne vækker vores sanser og griber fat i vores nysgerrighed, undren og får os til at reflektere eller tænke på noget, der minder os om. Når vi samtaler ud fra billeder eller bruger metaforerne så oplever jeg, at jeg fanger mine elever eller kollegers opmærksomhed på en helt særlig måde. Fantasien blomstre og deres kreativitet trænes.

Charlotte Agerby-Schultz

Iværksætter

Når vi ser billeder, så tænker vi anderledes. Og det bliver lettere at sætte ord på vores ønsker, behov, lyster, handlinger og adfærd. Du kan bruge billeder, når der skal genereres nye ideer eller nytænkes omkring processer og adfærdsændring. Billeder understøtter vores kommunikation, sådan at vi nemmere kan forklare, hvad det er vi mener, eller de kan gøre os mere nysgerrige. Hos DeltaProbat arbejder jeg med billeder, som metode til at få dig til at se muligheder i din forretnings eller dine medarbejders udvikling. Det kan både være i 1:1 sparringer eller i workshops.

Kirsten Danielsen

Deltaprobat

Visual Thinking er et stærkt redskab som jeg bruger i mine Talte Tanker workshops. Billederne styrker reflektionsevnen, gøre samtalerne rigere og åbner et vindue i mine deltagers tanker, som de ikke var klare over eksisterede. Workshoppen bliver forvandlet til en kreativ og faglig legestue med billederne og den skrevne tekst i fokus.

Mazen Ismail

Forfatter